Česky první – English bellow

Rok 2019 jsem začal s dost projekty v mé hlavě. A s cíli tak vysokými, že mě zaměstnávají až skoro nemám sociálního života! Je začátek měsíce června a já píšu svůj první blogový příspěvek. Rozhodl jsem se pro to po krátké konverzaci s mým kamarádem – mimochodem skvělým fotografem – Víťou Malinou (malinaphoto.cz) Potkali jsme se na svatbě mých kamarádů před dvěma dny – já jsem natáčel a on fotil – a během našich rozmluv mi řekl jednu zajímavou věc, která mi utkvěla v hlavě. Zmínil psaní blogu (BLOGU V ROCE 2019!!!), který mu pomohl vybookovat 5 svateb na jednom jediném místě. A podle všeho, když si napíšete toto místo, kde se konají tyto svatby, do Googlu, je na prvním místě.

Tento rok jsem se rozhodl začít s mými osobními vlogy a samozřejmně i s pár podcasty. Budu pomáhat mému kamarádovi Kryštofovi Paletovi (cestology.cz) a Lubo Smidovi (lubosmid.com) se startem jejich, ale zároveň plánuji začít s mým vlastním. (Moderovat ho se mnou bude můj brácha Petr Hasník.) A teď to i vypadá, že zkusím napsat jeden blogový příspěvek měsíčně, abych byl zaměstnaný ještě víc. Jak říká Gary Vee: “Člověk nikdy nemůže tlačit ven dost contentu.”

S trochou štěstí zvládnu dokončit můj první vlog z Vietnamu a USA tento měsíc a stejně tak i první episody podcastů. Přidávám jednu fotku od Víti, která byla pořízena na svatbě Marka & Pavly Rašticových na Ekofarmu Sádky Kunovice. Video bude brzy. FYI toto místo je úžasné a určitě bych ho všem doporučil jako místo pro vaši svatbu.

Poslední důležitá věc – rozhodl jsem se rozdělit svůj byznys na dva a založil jsem TYTO NOVÉ webové stránky. Všechny svatební videa můžete najít na nové doméně www.jonasederfilms.com a všechna brandingová videa, eventy a videa ze sociálních sítí od teď zde na www.jonaseder.com

I started the year 2019 with plenty of projects in my head. And with a goals big enough to keep me occupied so much that I barely have any social life! It’s the start of the month June and I am writing my first blog. I decided to do that after a brief conversation with my friend – and an amazing photographer – Viťa Malina (malinaphoto.cz). We met on my friends wedding two days ago – I was filming and he was taking pictures – and during our talks he said one thing that stuck with me. He mention writing a blog post (A BLOG IN 2019!!!) that helped him booked about 5 weddings at a single venue. And apparently his blog post is #1 on Google if you search that particular venue.

I already decided this year to start with my personal vlogs and of course with a few podcasts. I will be helping my friend Krystof Paleta (cestology.cz) and Lubo Smid (lubosmid.com) with theirs but I will start mine as well. (Co-hosting it will be my brother Petr Hasnik.) And now it looks like I will try to write at least one blog post a month to keep me occupied even more. Like Gary Vee says: “There’s never enough content you can put out.”

Hopefully I will manage to finish my first vlog from Vietnam and USA this month as well as the first few episodes of the podcasts. I am including one picture from Víťa that was taken at Ekofarma Sádky Kunovice at Marek & Pavlina’s wedding. Video will be soon. FYI this place is amazing and I would really recommend everyone to have their wedding there.

One last important thing – I split my business into two and started THIS NEW website. You can find all the wedding videos at the new domain with the good old look at www.jonasederfilms.com and all the branding, event and social media videos from now on you will find here at www.jonaseder.com